เชิญร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559

ป้ายปัจฉิม500-300-3
ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2559
เชิญร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559