ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคารถยนต์