ประกาศรร.แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบฯ ๒๕๖๑ โรงอาหาร 500 ที่นั่ง

ประกาศรร.แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบฯ ๒๕๖๑ โรงอาหาร 500 ที่นั่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโรงอาหาร500ที่นั่ง