ประกาศรร.แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบฯ ๒๕๖๑ รถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน

ประกาศรร.แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบฯ ๒๕๖๑ รถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศแผนการจัดซื้อรถยนต์