ประกาศผลสอบโควตาภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
โควตาภาคเหนือ ประจำปี 2560 จำนวน 6 คน ด้วยนะครับ

https://quota3.reg.cmu.ac.th/schools/08204