กลุ่มสาระฯศิลปศึกษา

นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์
คศ.2 ดนตรี

นางสาวปิยะวรรณ ทองนวล
ครู(พนักงานราชการ) นาฏศิลป์