กลุ่มสาระฯต่างประเทศ

นายสมรัก นามเฮียง
ครู คศ.2 ภาษาอังกฤษ

นางสาวศรัญญา โสคำ
ครู คศ.1 ภาษาอังกฤษ

นางลฎาภา ฟิชเชอร์
ครู คศ.1 ภาษาอังกฤษ

นางสาวปวีณา ธาราวนา
ครู(พนักงานราชการ) ภาษาอังกฤษ

นางสาวณิชารัศม์ ฉิมลี
ครู คศ.1 ภาษาอังกฤษ

นางสาวจิรภิญญา  เจริญเจ้าสกุล
ครู อัตราจ้าง ภาษาจีน