กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

17015894_10211863106433526_8237344600432274273_o

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
รับสมัคร 7 มีนาคม 2560 - 12 มีนาคม 2560 (ในเวลาราชการ)
ประกาศห้องสอบ 13 มีนาคม 2560
สอบวัดความรู้ 18 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-12.00
ประกาศผลสอบ 20 มีนาคม 2560
รายงานตัวและมอบตัว 25 มีนาคม 2560
แผนการเรียน ม.4 ที่เปิดรับ ได้แก่ วิทย์-คณิต,วิทย์-คอมฯ,ศิลป์-ภาษาจีน,ศิลป์-อุตสหกรรม
ศิลป์-ภาษาอังกฤษ,ศิลป์-เกษตรกรรม,หลักสูตรทวิศึกษา สาขาการบัญชี