การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอล ประจำปี 2560

การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอล ประจำปี 2560
ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 29 -31 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
สรุปผลการแข่งขัน ชนะเลิศทีมชาย โรงเรียนบ้านหมอกจำแป่
ชนะเลิศทีมหญิง โรงเรียนบ้านช่างหม้อ